Načrt šolskih poti
Prispeval: Administrator   
nedelja, 12. november 2017

Na podlagi 49. člena ZOFVI in v skladu s Smernicami za šolske poti (Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, Ljubljana, februar 2016) ter po predhodnem usklajevanju načrta šolskih poti s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Idrija, ravnateljica objavlja Načrt šolskih poti Osnovne šole Črni Vrh.

   

  • pdf Načrt šolskih poti 2017 - 18
  •