SPREMEMBA ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV
Prispeval: Katja Miklavič   
etrtek, 19. januar 2017
Spoštovani starši,

obveščamo vas, da je bil sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. L. RS, št. 88/16), ki širi krog upravičenih do brezplačnega kosila.

Do subvencije v višini cene kosila bodo od 1. 2. 2017 upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Podatke o subvenciji za učence, ki so prijavljeni na kosilo, bo šola pridobila iz CEUVIZ po ustaljenem postopku.

Iz odločbe o otroškem dodatku je možno ugotoviti, ali je njihov otrok upravičen do subvencije (v odločbi o otroškem dodatku je napisan podatek o odstotku neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, ki ga prejema družina).

Za vsebinska vprašanja, povezana z odločbami, so pristojni centri za socialno delo.